Start

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller ett brett tjänsteutbud anpassat för företag, dess ägare m.fl.
Klicka vidare i vårt tjänsteutbud för mer information.

Redovisning

Låt oss bli din partner. Vi erbjuder en
personligt anpassad redovisningstjänst
just utifrån dina behov

Deklaration m.m.

Oavsett om du eller ditt företag verkar inom
Sverige eller internationellt är det
knappast något beslut som inte medför skattekonsekvenser

Varför JPA Redovisning?

10 skäl till varför du skall välja JPA
som din eller ditt företags rådgivare
eller bollplank

Årsredovisning

Känns upprättandet av årsredovisningen
som årets prövning? Lugn, vi hjälper dig

Ekonomistyrning

Vi på JPA hjälper er med att kartlägga
företagets ekonomifunktion, rutiner och tar fram
förslag på förbättringar.

Bokslut

Vi försäkrar dig om att bokslutet är
upprättat enligt lag och god redovisningssed.

Löneadministration

Om er löneadministrativa process inte
är så effektiv som den skulle kunna vara,
så kan vi hjälpa er.

Affärsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av affärsrådgivning
vilket du kan dra nytta av i din verksamhet.

OM OSS

  

Här kommer en kort text om oss som företag.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Vi är en lokal självständig byrå med internationell räckvidd som utgår ifrån Göteborg. Våra kunder är främst baserade i Västsverige men vi har kunder även i övriga landet och geografiska avstånd överbyggs allt enklare i takt med teknikens utveckling.
Genom samarbetet med JPA International har vi tillgång till ett nätverk av revisorer och rådgivare i stort sett hela världen som kan anlitas....