Om oss

Om oss

Vi är företagens pålitliga rådgivare!
En lokal internationell byrå.

Vi är en lokal självständig byrå med internationell räckvidd som utgår ifrån Göteborg. Våra kunder är främst baserade i Västsverige men vi har kunder även i övriga landet och geografiska avstånd överbyggs allt enklare i takt med teknikens utveckling.

Genom samarbetet med JPA International har vi tillgång till ett nätverk av revisorer och rådgivare i stort sett hela världen som kan anlitas allt efter våra kunders behov. Vi är övertygade om att ett stort internationellt nätverk av oberoende byråer, utöver direkt kundnytta i ett växande antal fall, även är till vinning för kompetensnivån åt byråns medarbetare.

Oavsett vilka tjänster vi utför är kvalitet viktigt för oss. Kvalitet i ett tjänsteproducerande företag utgår från kompetenta och nöjda medarbetare där vår fasta övertygelse är att personalen är byråns viktigaste resurs.

Vi är en ägarledd byrå och är själva företagare. Många av de utmaningar våra kunder står inför även är våra egna vilket rätt nyttjat ger oss bättre möjlighet till att vara goda rådgivare.

Vi är REDO!
I januari 2007 renodlades JPA Redovisnings ABs verksamhet. Redovisningskonsultverksamheten bolagiserades och ”REDO”, som bolaget kallas internt, bildades. Sedan dess har intresset för byråns tjänster ökat samtidigt som kompetens och teknik har utvecklats. I dag arbetar vi med allt från enmansföretag till mindre börsbolag.

Kreativitet, Flexibilitet, Samarbete, Passion och Noggrannhet
Vi tror att värdegrunder som kvalitet, utveckling och kompetens är så självklara inom vår bransch samt är en förutsättning för att vi alls skall klara av att utföra vårt arbete enligt de krav som ställs i lag och i etiska regler.
Våra värdegrunder är:
• Kreativitet – skapa lösningar, se möjligheter
• Flexibilitet – vakna för snabba förändringar
• Samarbete – vi jobbar tillsammans med kunden, varandra och våra leverantörer
• Passion – vi tycker det vi gör är roligt och värdesätter att ha roligt på jobbet och tillsammans
• Noggrannhet – vi slarvar inte, rätt snyggt och i tid, är en självklarhet

Vi älskar siffror!
Vi har väldigt kul på jobbet. Vi tror nämligen på fullt allvar att en trivsam arbetsplats stimulerar till såväl personlig som yrkesmässig framgång – och ett gott skratt har aldrig skadat. Som medarbetare på JPA Sverige är det självklart att dela och verka för byråns värdegrunder. Medarbetare på JPA Sverige ges möjlighet till stort ansvar och även om arbetet bjuder på varierande arbetsuppgifter finns goda möjligheter till specialisering. I en föränderlig värld står kompetensutveckling i centrum för våra medarbetare vilket kräver en vilja och hunger efter att ständigt utvecklas. Möjligheterna är obegränsade för drivna och engagerade medarbetare som dessutom, liksom övriga på byrån, är måna om att det ska vara roligt på arbetsplatsen och i själva yrkesutövandet.