Deklaration m.m.

Deklaration m.m.

Skatter har funnits i Sverige sedan vikingatiden, vårt nuvarande system för skatt på inkomster fick vi i början av 1900-talet.
Förutom skatt på lön har vi även andra skatter, bolagsskatt, moms mm.

Senast den 3/5 skall deklarationen både för privatpersoner och företag lämnas in och fyllnadsinbetalningen göras. På kvarskatt upp till 30.000 kronor utgår ingen ränta om fyllnadsinbetalning görs senast den 3/5. På högre belopp samt vid senare inbetalningar debiteras en ej avdragsgill ränta om 125% av basräntan. Tänk på att det inte räcker att betala in pengarna till skattekontot. Antingen kan man använda de inbetalningskorten som skickas med deklarationen eller så betalas kvarskatten in till skattekontot, samtidigt som man begär s k utbetalningsspärr avseende till skattekontot inbetalt belopp. Behöver du hjälp, hör av dig till oss.

En stor del av de rättelser som Skatteverket gör handlar om oavsiktliga fel. Vi vill därför med den här informationen hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter och undvika onödiga fel och frågor från Skatteverket. Detta är ingen heltäckande uppräkning utan endast exempel på vanliga fel. Du är också alltid välkommen att ringa eller mejla oss för att få svar på dina frågor.

Har du sålt aktier?
Tyvärr ser vi många gånger att det blir fel när man ska ange hur mycket man köpt aktierna för (det s.k. omkostnadsbeloppet). Ett tips är att i god tid leta fram sina avräkningsnotor. När det hänt saker efter att man köpte aktierna, t.ex. split eller emission, kan det vara till hjälp att använda vår aktiehistorik. Där kan du se hur omkostnadsbeloppet påverkas av förändringar som skett. Det finns även exempel på hur man redovisar aktieförsäljningar i broschyren SKV 332, som du som sålt aktier fått tillsammans med din deklaration. Om du e-deklarerar är dina sålda aktier redan ifyllda med antal och försäljningsbelopp. Du måste fortfarande fylla i omkostnadsbeloppet själv men alla summeringar sker automatiskt.

Resor till och från arbetet
Det händer att de som begär avdrag för resor till och från arbetet skriver det under ”Tjänsteresor” på deklarationen. Ofta när vi frågar om tjänsteresor så visar det sig handla om resor till och från arbetet istället. Avdragsrätten skiljer sig mellan dessa – så undvik onödiga frågor från oss genom att skriva resor till och från arbetet i rätt ruta.

Bilagor till deklarationen?
Ett vanligt fel är när man har en förtryckt vinst eller förlust avseende försäljning av fonder på deklarationsblanketten och sedan sålt annat som redovisas på en bilaga i inkomstslaget kapital.
Tänk på att du ska fylla i den summerade vinsten eller förlusten på deklarationsblanketten. Har du t.ex. en förtryckt förlust med 10 000 kr och säljer en bostadsrätt med 30 000 kr i vinst ska du alltså fylla i 20 000 kr som vinst. Om du e-deklarerar sker summeringar och överföringar automatiskt och då behöver du inte bekymra dig om detta.

Har du aktier i utlandet?
Om du betalat skatt på utdelningen har du rätt att begära avräkning för utländsk skatt. För en del aktier sker avräkningen med automatik, då behöver du inte göra något. Men för en del aktier måste du komma ihåg att begära avräkning. Det gör du under ”Övriga upplysningar” på din deklaration. Om du har fått avräkning automatiskt så framgår det av den preliminära skatteuträkningen du fått med din deklaration.

Har du sålt bostadsrätt?
En del som sålt bostadsrätter har betalat s.k. kapitaltillskott till föreningen. Det har man rätt att dra av. Glöm därför inte bort att begära avdrag för kapitaltillskottet. Hur mycket kapitaltillskott man betalat framgår av kontrolluppgiften man får från bostadsrättsföreningen.

Beräkna fastighetsskatten när du köpt eller sålt fastighet?
Tyvärr ser vi att det ofta blir fel med fastighetsskatten när en fastighet köpts eller sålts vilket kan innebära att man kanske betalar antingen för mycket eller för lite fastighetsskatt. Tänk på att du bara behöver betala fastighetsskatt om du ägde fastigheten den 1/1. Det är köpekontraktets datum som vanligtvis anger när äganderätten övergår. Om det i köpekontraktet framgår att äganderätten övergår vid ett visst framtida datum gäller den dagen. Tillträdesdagen påverkar alltså inte beräkningen.

Så slipper du kostnadsränta
Om du märker att preliminärskatten inte täcker den slutliga skatten så kan det vara idé att göra en extra inbetalning redan före den 12/2. Om underskottet beräknas till högst 30 000 kr räcker det att du betalar så att beloppet finns på Skatteverkets konto senast den 3/5. Då slipper du helt kostnadsränta. Annars beräknas räntan dag-för-dag.

Så kan man undvika att få skattetillägg
Om någon lämnar oriktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter som gör att man betalar för lite skatt kan s.k. skattetillägg påföras. I normalfallet uppgår skattetillägget till 40 procent av den undanhållna skatten. För att undvika att betala skattetillägg så är det bättre att redovisa allt öppet i deklarationen. Är du osäker på hur t.ex. en inkomst ska deklareras är det bättre att beskriva detta under Övriga upplysningar. Då har du talat om att du haft inkomsten och riskerar alltså inte skattetillägg.