Redovisning

Redovisning

Har du en effektiv bokföring som följer bokföringslagens krav?

Vi hjälper dig upprätta en bokföring som uppfyller såväl bokföringslagens krav som att den specialanpassas för just din verksamhet.

För många företag är redovisning och rapportering betungande. Samtidigt är ekonomisk redovisning viktigt för alla företag, stora som små. Inte bara för att företagets ledning skall kunna se resultat, utan också för att banker, kunder, leverantörer och andra intressenter ska kunna lita på att de uppgifter som lämnats ut om företaget är riktiga

Låt våra redovisningskonsulter ta hand om:

  • Löpande bokföring
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturering
  • Löneadministration
  • Hyresadministration
  • Upprätthållande av anläggningsregister
  • Avstämningar
  • Skattedeklarationer
  • Månadsrapportering
  • Rådgivning i samband med redovisningsfrågor