Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner.
Vi kan också se över och identifiera behov av rapportering och uppföljning, ta fram förslag på förbättringar och åtgärder i form av:

  • Nya arbetsrutiner
  • Förbättra planerings- och budgetprocesser
  • Ny ansvarsfördelning
  • Omorganisation
  • Belöningsmodeller