Redovisning

  

Låt oss bli din partner. Vi erbjuder en personligt anpassad redovisningstjänst just utifrån dina behov, varje företag och bransch är unik. Vi har stor erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningar och såväl skatte- som inkomstdeklarationer.

Deklaration m.m.

  

Oavsett om du eller ditt företag verkar inom Sverige eller internationellt är det knappast något beslut som inte medför skattekonsekvenser. Vi bistår med skatterättsliga utredningar och konsultationer. Vi har en djup och bred kompetens inom skatteområdet och erbjuder rådgivning inom bl.a. moms, personbeskattning m.m.

Varför JPA Redovisning?

  

Vi är en lokal byrå med internatiionell räckvidd via vårt medlemskap i JPA International. Vi är själva företagare och hanterar de problem som företagsledare möter i vardagen med komplicerade regelverk, finansieringsfrågor, personalfrågor osv.

Årsredovisning

  

Ett aktiebolag ska inom sju månader från räkenskapsårets utgång offentliggöra sin årsredovisning och revisionsberättelse genom att ge in handlingarna till Bolagsverket, annars påförs förseningsavgift. En årsredovisning med brister godkänns inte utan måste kompletteras.

Ekonomistyrning

  

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner

Bokslut

  

Vi försäkrar dig om att bokslutet är upprättat enligt lag och god redovisningssed. Vi ser till att årets bokföring avslutas på ett sätt som passar dig med beaktande av att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs.

Löneadministration

  

Vi hjälper er med löpande lönebearbetning, kontrolluppgifter, upprättande av skattedeklarationer och semesterberäkningar. Vi är alltid uppdaterade med gällande lagar, oavsett bransch eller typ av verksamhet.

Affärsrådgivning

  

JPA kan bistå vid generationsväxlingar och andra bolagsrättsliga omstruktureringar, såväl fusion och likvidation som förvärv eller försäljningar.