Affärsrådgivning

Affärsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av affärsrådgivning vilket du kan dra nytta av i din verksamhet.

Bolagsrätt och affärsjuridik har blivit allt viktigare för såväl små som stora företag, inte minst mot bakgrund av att den löpande redovisningen blivit mer regelstyrd och aktiebolagsrätten successivt reformerats.

Inom vårt kompetensområde återfinns också familjerätt. Inom det familjerättsliga området tillhandahåller byrån bl a boutrednings- och bodelningstjänster.

JPA kan bistå vid generationsväxlingar och andra bolagsrättsliga omstruktureringar, såväl fusion och likvidation som förvärv eller försäljningar. Bland byråns tjänster finns också nybildning av bolag samt upprättande av olika bolagsrättsliga avtal som t ex samarbetsavtal.

Områden där du kan få erfaren hjälp är t ex:

  • Köp av lagerbolag
  • Starta och driva eget företag
  • Affärs- och marknadsplanering
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Genomlysning av ekonomifunktionen
  • Generationsskiften och företagsvärderingar
  • Köpa eller sälja företag
  • Skattefrågor för dig och ditt företag
  • Rådgivning vid fusion, emission och likvidation