Varför JPA Redovisning?

Varför JPA Redovisning?

1 – Du behöver göra en affärsplan eller utveckla din verksamhet
Våra konsulter kan hjälpa dig med allt från att affärsplanen blir det verktyg i din verksamhetsutveckling som det skall vara till att hjälpa till med utveckling av en redan igångvarande verksamhet.

2 – Du behöver hjälp med att välja företagsform
Oavsett om Du är enskild näringsidkare, har handels- eller kommanditbolag eller äger aktiebolag så kan vi hjälpa dig att välja rätt företagsform för framtiden. Vi förklarar vad man bör tänka på vad gäller skatter, juridik m m och tillsammans finner vi rätt väg för Dig.

3 – Du känner att Du inte hinner med Din egen redovisning
Du gör Din egen bokföring men börjar nå en punkt där Du inte längre kan, hinner eller orkar med. Vi kan hjälpa Dig tillbaka på spåret och lasta av Dig precis så mycket – eller litet – som Du vill och behöver.

4 – Du har växt och vill delegera
Efter hand som Din verksamhet växer blir det nödvändigt att delegera uppgifter till andra. Att outsourca ”ekonomiavdelningen” kan många gånger vara ett bra sätt att frigöra Din egen tid för att utvecklas ditt företags kärnverksamhet vidare.

5 – Myndighetskontakter
Det finns en aldrig sinande ström av pappersarbete för ett företag vad gäller skatter och juridik, inte minst när verksamheten växer. Vi kan hjälpa Dig med mer än bara skattedeklarationerna. Vi ser till att Du är uppdaterad och med på viktiga lagar och regler Du omfattas av.

6 – Du kanske skall ha revision.
När Din verksamhet nått en viss storlek vad gäller omsättning, balansomslutning och anställda, då blir du skyldig att ha revision. Vi kan hjälpa Dig med att hitta rätt revisor.

7 – Du kanske redan har revision.
Du har redan revision men förstår inte vad revisorn gör – samt tycker Du inte det är värt pengarna. Vi kan hjälpa Dig och stötta upp så förutsättningarna för Din revisors arbete blir så förenklat det bara kan och rimligen blir revisionen då billigare.

8 – Du kanske behöver hjälp med lån
I takt med att reglerna för bankerna blivit alltmer formella och omfattande så har det blivit svårare för mindre företag att låna pengar. Ytterst handlar det om att banken vill vara säker på att kunna få återbetalt med ränta. Vi kan hjälpa Dig i dialogen med banken, se till att kalkyler m.m. tas fram samt presenteras så banken kan tro på Dig och Din idé.

9 – Du har ett företag – men också en familj
Vad händer om Du skiljer Dig? Dör? Om Ni är flera ägare och någon av de andra skiljer sig eller dör. Eller blir långtidssjuk. Situationerna som kan skapa större eller mindre kaos är många. Vi hjälper dig att upprätta testamente, samboavtal, delägaravtal osv, kort sagt, det Du behöver för att tryggt kunna vara fokuserad på Din verksamhet och inte oroa Dig för vad som kan hända om…

10 – Du kanske skall köpa – eller sälja en verksamhet.
Innan Du köper, eller säljer, en verksamhet så tror vi det kan vara oumbärligt att ha en kontakt med oss först. Vi kan guida Dig i köpprocessen så Du betalar rätt samt får det Du betalar för och inget annat. Om Du säljer ser vi till att det Du säljer är i så fint skick som möjligt och ökar förutsättningarna för att Du får så bra betalt som möjligt. I båda fallen hjälper vi givetvis till med såväl avtalsbiten samt skattedelen.